Z obrazcem vnaprej napoveste izostanek za katerega ni potrebno sporočiti vzroka. Takšen izostanek ne sme trajati več kot 5 dni v šolskem letu. Ob tovrstnih izostankih vas naprošamo, da jih načrtujete v času počitnic oz. odgovorno do učenčevih šolskih obveznosti in zadolžitev. To pomeni, da jih ne načrtujte v času preverjanj in ocenjevanj in po možnosti ne tako, da bo učenec cel teden odsoten.

Učenec je sam odgovoren, da se pozanima o dogajanju pri pouku in si pridobi manjkajoče zapiske od sošolcev. V primeru, da snovi ne razume, se o njej sam pozanima pri učitelju, ki poučuje določen predmet. Zavedajmo se, da je učenčeva prva naloga in edino delo, učenje.