NPZ se opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole in je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda.

Ob koncu 6. razreda se preverja znanje iz matematike, slovenščine (na narodno mešanih območjih iz italijanščine oz. madžarščine) in tujega jezika.

Ob koncu 9. razreda pa se poleg znanja iz slovenščine (na narodno mešanih območjih iz italijanščine oz. madžarščine) in matematike preverja znanje tudi iz tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister, pristojen za šolstvo. V šolskem letu 2023/24 je 3. predmet na OŠ Kobilje FIZIKA.

Dosežek učenca pri NPZ-ju ne vpliva na zaključno oceno, ki jo ima učenec pri pouku določenega predmeta, niti na uspešen zaključek osnovne šole, niti ni namenjen temu, da bi le na podlagi dosežkov učencev pri NPZ-ju celostno ocenjevali kakovost dela posamezne šole, ravnatelja ali posameznega učitelja. Dosežki pri NPZ-ju ob koncu 9. razreda vplivajo na prehod v srednje šole le v primeru, ko ima več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek zaključnih ocen iz obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda. Le v tem primeru se upošteva tudi dosežek pri NPZ-ju iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine na narodnostno mešanih območjih in matematike, če se učenke, učenci in njihovi starši s tem strinjajo.

Roki NPZ za učence 6. in 9. razreda:

Torek, 7. 5. 2024SLOVENŠČINA6. in 9. razred
Četrtek, 9. 5. 2024MATEMATIKA6. in 9. razred
Ponedeljek, 13. 5. 2024NEMŠČINA6. razred
Ponedeljek, 13. 5. 2024FIZIKA9. razred

Državni izpitni center je pripravil publikacijo »Informacije za učence in starše«, ki je namenjena učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem. 

POVEZAVA DO PUBLIKACIJE “INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE”