Tam, kjer se križajo potrebe
sveta in tvoji talenti,
tam je mesto tvojega poklica.

Odločitev o nadaljnjem šolanju je v življenju posameznika pomemben mejnik, na katerega vpliva veliko različnih dejavnikov. Na šoli se zato trudimo posamezne vsebine karierne orientacije vključevati v svoje delo že v nižjih razredih, bolj sistematično pa učenci te vsebine spoznavajo v zadnji triadi.

Karierna orientacija je namenjena predvsem odkrivanju poklicnih ciljev in možnostih nadaljnjega šolanja. Poteka v obliki individualnega in skupinskega dela z učenci (pri razrednih urah, v sklopu dnevov dejavnosti…) in tudi njihovimi starši. Namen KO je, da učenci čim bolje spoznajo samega sebe (svoje značajske lastnosti in sposobnosti), razmišljajo o svojih učnih in delovnih navadah, poklicnih željah in interesih ter v skladu s tem izberejo primerno izobraževalno pot. V sklopu karierne orientacije dobijo veliko koristnih informacij o poklicih, srednjih šolah, štipendijah …. Svetovalna služba za namen KO zbira podatke o učenčevih sposobnostih, interesih ter poklicnih željah in namerah ter jih na podlagi le tega usmerja k pravilni odločitvi. Prav tako koordinira aktivnosti, ki jih za učence ponujajo in izvajajo zunanje institucije (ZRSZ, srednje šole, podjetja …) in vodi aktivnosti pri vpisovanju učencev v srednje šole. Program dela potekala skozi celo šolsko leto in je v skladu z Rokovnikom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Pri izbiri poklica oz. nadaljnjega šolanja imajo pomembno vlogo tudi starši, ki svoje otroke najbolj poznajo, saj imajo drugačen vpogled v sposobnosti ter značajske lastnosti svojih otrok. Svetovalna služba se zato skupaj s starši trudi učence ustrezno podpreti pri njihovi končni odločitvi.

INFORMATIVNA DNEVA za učence v tem šolskem letu bosta potekala:

  • v petek, 16. februarja 2024, ob 9. in 15. uri,
  • v soboto, 17. februarja 2024, ob 9. uri.

Pomembnejše povezave: