»Najlepše sanje se sanjajo v maternem jeziku in najgloblje seže misel, napisana v jeziku, ki ga je človek zajemal z dihom otroštva.« (Milan Petek Levokov)

21. februar je Unesco leta 1999 razglasil za mednarodni dan maternega jezika. Datum je bil izbran kot spomin na protest in smrt bengalskih študentov, ki so 21. februarja 1952 v Pakistanu zahtevali enakopravnost za svoj materni jezik, bengalščino.

Namen mednarodnega dneva maternih jezikov je spodbujanje spoštovanja tako lastne materinščine kot tudi drugih ljudi ter njihovih materinščin in kultur. Z njim opozarjajo na potrebo po ohranjanju kulturne in jezikovne raznolikosti po svetu.

Po podatkih UNESCA okrog 40 odstotkov svetovnega prebivalstva nima dostopa do izobrazbe v jeziku, ki ga govori ali razume. Pravica do materinščine pa je osnovna človekova pravica.

Tudi na naši šoli so učenci 6. in 7. razreda obeležili svetovni dan maternega jezika. Narisali so slovensko zastavo, v prvo polje so pisali o slovenskih pokrajinah, v drugo polje različne slovenske besede ter v tretje polje o znamenitostih Slovenije.