Po sklepu ministra se bo na OŠ Kobilje kot tretji predmet v 9. razredu preverjal predmet fizika.

Vir: https://www.gov.si/novice/2023-09-01-nacionalno-preverjanje-znanja-v-solskem-letu-20232024/