V torek, 17. 5. 2022, popoldan so čebelarski krožkarji skupaj z mentorjem iztočili nekaj kilogramov cvetličnega medu iz šolskega čebelnjaka, kjer so naseljene 4 čebelje družine. Najprej so pripravili vse potrebne pripomočke za točenje medu kot so kadilnik, stojalo za sate, zaboj za medene sate, omelce za ometanje čebel, sipalnik za ometanje čebel, vilice za odstranjevanje voščenih pokrovčkov, stojalo za odlaganje medenih satov, cedilo, ki se postavi pod točilo, ročno točilo ter posodo za med. Mentor si je oblekel zaščitni jopič in z dimom umiril čebele ter izvlekel medene sate iz panjev. Čebele je otresel v sipalnik in medene sate zložil v zaboj. Iz sipalnika jih je nato stresel nazaj v čebelji panj. Krožkarji so zaboj z medenimi sati odnesli na šolski hodnik, kjer je sledil najlepši del točenje medu. Krožkarji so z velikim navdušenjem z vilicami odstranjevali voščene pokrovčke, zlagali sate v točilo in veselo poganjali točilo. In kmalu je iz točila pritekel sladek med, ki so ga slastno okušali in se niso mogli načuditi čudovitemu okusu meda. 

Mentor Stanko Antolin