Na današnji dan, v nedeljo, 23. decembra 1990, je bil izveden plebiscit. Udeležilo se ga je 93,2 % volilnih upravičencev. Na vprašanje na glasovalnem lističu »Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?«, je pritrdilno odgovorilo 88,5 % vseh volilnih upravičencev (to je 1,289.269 volivcev), ki so se udeležili plebiscita.

Rezultate plebiscita je tedanja Skupščina Republike Slovenije slovesno razglasila na seji dne 26. decembra 1990. Ta dan je bil razglašen za državni praznik kot dan samostojnosti in enotnosti.

Plebiscit predstavlja enega ključnih zgodovinskih dogodkov, ki so vodili v razglasitev samostojne slovenske države 26. junija 1991.

Na spodnji povezavi si lahko ogledate 15 – minutni video film, ki na zgoščen in zanimiv način povzame plebiscitno dogajanje.

Zbrali smo pogum