O NAS

Prostor in delo

Zavod OŠ Kobilje in vrtca Kobilje je skupna zgradba. Vrtec pri OŠ Kobilje je prizidek k OŠ Kobilje, ki ima svoje dvorišče in urejeno igrišče za potrebe vrtca. Vrtec obsega dve opremljeni igralnici, s pokritima terasama. Vsaka igralnica ima urejene sanitarije. Garderoba za oba oddelka je skupna. V vrtcu je manjša pisarna za strokovne delavke, sanitarije za strokovne delavke in majhna kuhinja. Med šolo in vrtcem je prehod, saj imamo skupno uporabo posameznih prostorov (telovadnica, knjižnica, pisarna) ter kuhinje.

Vrtec Kobilje deluje kot javni zavod v sklopu OŠ Kobilje in izvaja programe  predšolske vzgoje v skladu Zakonom o vrtcih. Z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda je Občina Kobilje.


Sedež zavoda je na OŠ Kobilje. Vrtec pri OŠ Kobilje deluje na naslovu Kobilje 33a, 9227 Kobilje.


Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnateljica, v vrtcu izvaja pedagoško vodenje pomočnica ravnateljice vrtca.


Organi  zavoda

Svet zavoda  sestavljajo trije predstavniki občine, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.

Svet staršev predstavlja izvoljena predstavnica vrtca – oddelka ga. Tjaša Volmut.


Strokovni aktiv vrtca sestavljajo strokovne delavke vrtca, dve vzgojiteljici Ines Smej in Tatjana Zver (85%) in pomočnica vzgojiteljice Jasna Vegi, ki nadomešča delavko na bolniškem Sabine Horvat. Sestajajo se vsak zadnji četrtek oziroma pred načrtovanjem nove teme, obenem obravnavajo tekočo problematiko, analizo in kritično vrednotenja življenja in delovanja vrtca.

Za nemoteno in kvalitetno delo v vrtcu skrbijo še ravnateljica, Ludvika Gjerek, ki je hkrati tudi pedagoška vodja zavoda in poslovna sekretarka šole in vrtca Darja Meckar, hišnik Uroš Bukovec, čistilka Lidija Rožman in kuharica Simona Malačič.


Poslovni čas vrtca: od 6.30 do 15.30.