V šolskem letu 2022/2023 smo v času od 5. 9. 2022 do 12. 9. 2022 v Termah 3000 Moravske Toplice izvedli 20 urni plavalni tečaj za učence 2. in 3. razreda ter privajanje na vodo za učenki 1. razreda.