1. GIBALNI/ŠPORTNI PROGRAM MALI SONČEK

Program je namenjen otrokom od drugega do šestega leta. Sestavljen je iz štirih stopenj:

MALI SONČEK; modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti

MALI SONČEK; zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti

MALI SONČEK; oranžni: za otroke od 4 .do 5. leta starosti

MALI SONČEK; rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja.  Poudarek daje igri in vadbi, ki mora biti prijetna in prilagojena otroku. Posamezne stopnje programa se med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo. Vsebine programa so zelo pestre in temeljijo na elementarnosti in ne na tekmovalnosti. Neuspešnih otrok NI!

2. NAŠA MALA KNJIŽNICA

Skozi branje, pogovor, igrice in risanje bodo otroci od 3 do 6 let na zabaven način spoznavali štiri knjige različnih avtorjev (slovenskih in tujih).

3. BRALNA ZNAČKA

Bralna značka se je osnovala leta 1961. Osnovala sta jo Leopold Suhadolčan – pisatelj in Stanko Kotnik – profesor. Pri nas jo bomo izvajali pri otrocih od 3 do 6 let.

4. CICI VESELA ŠOLA

Izvajala se bo v oddelku od 3 do 6 let. V mesecu aprilu se izvede tudi »tekmovanje«.

5. PROGRAM VARNO S SONCEM

Program se bo izvajal v obeh oddelkih. Vključen je med redne naloge javnega zdravja, ki ga je potrdilo Ministrstvo za zdravje. Izpeljan je v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo. Osnovni cilj programa je otroke in prek njih tudi njihove starše seznaniti z nevarnimi posledicami izpostavljanja delovanju sončnih žarkov in predvsem z možnostmi samozaščite.

6. ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

Organiziramo jo v sodelovanju z zdravstvenim domom Lendava – šolsko zobno ambulanto, ki zagotavlja in vrši nadzor nad umivanjem zob. V tem programu sodelujejo vsi otroci. Izvajalke so vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic s pomočjo zobne sestre.

7. MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – organizator IZOBRAŽEVALNI CENTER EKSENA
Namen projekta je poglobiti vedenje o pomenu strpnosti in izpostaviti problematiko nestrpnosti. Namen projekta je tudi, da skozi uresničevanje vseh ciljev spodbujamo prijateljstvo med otroki, medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje ter posledično tudi sodelovanje med njimi.
Cilji projekta:

  • Uresničevanje otrokovih in človekovih pravic v praksi.
  • Uresničevanje strpnih odnosov in vse cilje, ki so zapisani na deklarativni ravni, prenesti na operativno raven, kjer se gradi prijateljstvo, sprejemanje medsebojne raznolikosti in spoštovanje.
  • Zavedanje pomena strpnih odnosov v naši družbi.
  • Prepoznavanje nestrpnosti, njenega delovanja in posledic, ki jih povzroča.
  • Graditi družbo, ki je ustvarjalna in ne uničevalna.