AKT O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA V OBČINI KOBILJE

ZAKON O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI)

ZAKON O OSNOVNI ŠOLI (ZOsn)

KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

KODEKS RAVNANJA JAVNIH USLUŽBENCEV V OŠ IN VRTCU KOBILJE

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE V OŠ KOBILJE

SEZNAM POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025