Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov na šoli, ne more pa biti manjše od 5. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno, njegov sklicatelj je ravnatelj. Šolski parlament sprejme letni program dela. Ima mentorico (Metka Lapoša), ki jo je imenovala ravnateljica izmed strokovnih delavcev šole. Učenci v šolskem parlamentu razpravljajo o aktualnih problemih in oblikujejo njihove rešitve. Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora v Sloveniji, kjer tudi zberejo temo otroškega parlamenta za naslednje šolsko leto.
Tema otroškega šolskega parlamenta v šolskem letu 2023/2024 je Duševno zdravje otrok in mladih.