Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Murska Sobota, je vabil pomurske osnovne šole k sodelovanju v likovnem natečaju ” Goreče sporočilo: ozaveščen sem všečen”*, ki je nagovarjal k premisleku o pomenu zdravih življenjskih izbir.

Pri likovni umetnosti so vsi učenci ustvarjali na dano tematiko. Izmed vseh 243 poslanih likovnih del iz pomurskih šol je bilo nagrajeno likovno delo Liama Graha iz 3. razreda za 4. mesto in delo Ele Zale Pincetić iz 2. razreda za ustvarjalnost.

11. junija 2024 nas je obiskala ga. Jadranka Jovanović z sodelavko iz NIJZ OE Murska Sobota, ki je čestitala omenjenima učencema in jima podelila nagradi ter zahvale za vse sodelujoče učence.

Več si lahko preberete na: https://nijz.si/obmocna-enota-murska-sobota/zakljucek-aktivnosti-ozavescen-a-sem-vsecen-a-in-obelezitev-sdbt/