V vrtcu smo v okviru projekta NMK izdelali maketo Kobilja in fotografijo izdelka poslali kot nalogo na KUD Sodobnost in bili nagrajeni s knjižno nagrado.