Spoštovani starši in otroci!

Vpis v 1. razred osnovne šole poteka vsako leto v mesecu februarju za prihodnje
šolsko leto. V 1. razred se vpisujejo otroci, ki v koledarskem letu, v katerem bodo
začeli obiskovati šolo, dopolnijo 6 let, torej otroci, ki so rojeni leta 2016.

Vpis bo potekal v četrtek, 17. 2. 2022.

Vabilo o vpisu boste prejeli na dom.

Za morebitna vprašanja lahko pokličete na tel. št. 02 579 10 06.