V četrtek, 16 decembra 2021, smo imeli božične delavnice. Dan dejavnosti smo začeli s pogovorom o praznikih od adventa do svečnice. Ob tem smo omenili in tudi običaje, ki so bili ali jih še nekateri ohranjajo danes, na Kobilju ter se o njih pogovorili. Izdelali smo tudi voščilnico, izrekali voščila in jih pisali. V nadaljevanju so učenci po razredih krožili v štirih delavnicah in ustvarjali izdelke za božično dekoracijo doma.