Spoštovani starši.

18. maja 2020 pričnejo izvajati svojo dejavnost vrtci, s poukom v šoli pa isti dan pričnejo tudi učenci prvega triletja (1., 2., 3.razred)Starši boste osebno prejeli obvestila na vaše e-poštne naslove. 

25. maja 2020 je v izobraževanje na šolah predvideno vključevanje učenk in učencev 9.razreda, ter organizacija dejavnosti za otroke z učnimi težavami (od 4. do 8.razreda). Na šolah čakamo podrobnejše usmeritve, zato bomo o podrobnostih starše teh učencev, predvidoma obvestili tekom naslednjega tedna.

Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda še naprej poteka v obliki izobraževanja na daljavo.

Šola v naravi in praktični del kolesarskega izpita se do nadaljnjega ne izvajata. Izvedla se bosta v prihodnjem šolskem letu.

V zavodu bomo zagotovili čim bolj varno izvajanje dejavnosti v času epidemije. Vseeno pa bi vas starše spet opozorili na to, da širjenja okužbe ne smemo podcenjevati in moramo tudi v okviru svojih družin spoštovati vse previdnostne ukrepe. Ponovno opozarjamo na varnostno razdaljo (1,5 do 2 m), higieno kihanja in kašljanja in higieno rok. Na druženjih, na javnih mestih naj vam ne bo težko nositi zaščitne maske. Predvsem bodimo v naslednjih dneh in tednih pozorni na naše starejše občane, babice in dedke, in vse tiste, ki so bolj ogroženi za težek potek bolezni.

Ostanite zdravi.

Ludvika Gjerek
ravnateljica OŠ Kobilje