Šolsko tekmovanje iz Razvedrilne matematike je bilo 30. 11.  2022. Sodelovalo je 22 učencev.

Priznanja prejmejo:

Ela Zala Pincetić 1 .r.
 Liam Grah 2. r.
Tobias Kolarič 3. r.
Maja Olovija Fras 4. r.
Enya Kristina Fras 7. r.
Brina Zaman 7. r.
Lovro Zaman 8. r.
Lina Lutar 8. r.
 Luka Mataič 9. r.

Marjana Kočar