Od 3. do 9. oktobra je potekal Teden otroka pod geslom Skupaj se imamo dobro.

Tudi na naši osnovni šoli smo teden posvetili otrokom in izvedli kar nekaj dejavnosti.

Učenci od 1. do 5 razreda smo ustvarjali na temo Skupaj se imamo dobro in sodelovali v likovnem natečaju.

V torek smo imeli dan dejavnosti. Odpravili smo se po poteh Plečnika in si ogledali nekaj kulturnih in arhitekturnih znamenitosti.

V četrtek smo imeli učenci razredne stopnje dan dejavnosti na temo Lepa beseda lepo mesto najde. Pogovarjali smo se o lepih besedah, kdaj in komu jih izrekamo. Preko igre smo drug drugemu namenili lepe besede in likovno poustvarjali.

Ta dan smo se peto šolsko uro zbrali vsi učenci šole na šolskem dvorišču in ob krajšem kulturnem programu v šolsko skupnost učencev šole sprejeli učenki prvega razreda. Sledil je kostanjev piknik.

Učenci 7. razreda smo pri urah slovenščine brali basen Mestna in podeželska miš, in tako smo smo se odločili, da jo nadgradimo in nastala je nova basen, ki smo jo odigrali skupaj s šestošolci. Predstavili smo življenje na vasi in v mestu in ugotavljali, kje je boljše in zakaj.

Učenci smo z dramatizacijo nastopili v kulturnem programu ob sprejemu prvošolk v šolsko skupnost.

Gašper iz 7. razreda pa je sam napisal svojo basen, ki se glasi:

BASEN

V basni govorijo živali,

ki so jih pisatelji dneve in dneve pisali.

Basni, kjer poosebljene so živali,

so starši otrokom brali.

Starši, seveda, srečni so postali,

ker so otroci zaspali.

Basnopisci skoraj vsi so preminuli,

a na srečo nam basni zapustili.

Tudi jaz basni pisal bi lahko,

a tega pač vsi ne zmorejo.

Basnopisci vsi so pametni bili,

zato so basni sploh pisali.