V enem izmed pogovorov v jutranjem krogu, so otroci prišli do vprašanja kaj je tržnica, kje se nahaja tržnica, zakaj potrebujemo tržnico. Skupaj smo se odločili, da bomo poskušali v vrtcu poiskati odgovore na ta vprašanja. Otroci so skupaj s starši in starimi starši prinašali jesenske pridelke iz njihovih vrtov, njiv in sadovnjakov. V vrtcu smo jih poimenovali, jih razvrščali glede na barvo, ali je sadje/zelenjava, jih primerjali po obliki, velikosti in uporabnosti. 

Ker otroci nimajo izkušenj z obiskom tržnice, smo si jo ogledali preko spleta. Tako smo prišli do odgovora, zakaj imajo mesta tržnice. Sami so prišli do odgovora, da na vasi (kjer živimo mi) tržnic ne potrebujemo, ker nam vse zraste na njivi, vrtu in sadovnjaku.

Ugotovili smo tudi, da za tržnico in nakup sadja, zelenjave potrebujem denar. Tako smo si v vrtcu naredili denar in denarnice. Da so otroci lažje razumeli koliko denarja bodo potrebovali, smo si izdelali le denar, kjer je pisalo 1 evro. Denar so otroci potrebovali za obisk tržnice, ki smo jo pripravili v vrtcu. V vrtec so prinesli tudi košarice in cekarje za nakup.