Spoštovani starši in otroci!

Vpis v 1. razred osnovne šole poteka vsako leto v mesecu februarju za prihodnje šolsko leto. V 1. razred se vpisujejo otroci, ki v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnijo 6 let, torej otroci, ki so rojeni leta 2015.

Vpis bo potekal v sredo, 17. 2. 2021.

Vabilo o vpisu boste prejeli na dom.

Za morebitna vprašanja lahko pokličete ravnateljico ali svetovalno delavko na št. 02 579 10 06.