V torek, 21. januarja 2020, smo imeli šolski otroški parlament. Izbrana tema za šolsko leto 2019/2020 je »Moja poklicna prihodnost«. Parlament je vodil Jaka Bukovec, predsednik šolske skupnosti. Sodelovali so vsi učenci naše šole. Po oddelkih so predstavili, kako so dano temo obravnavali pri razrednih urah, na dnevih dejavnosti in delavnicah. Učenci od 1. do 3. razreda so si ogledali posnetke »To bo moj poklic«, kjer so opisani in predstavljeni različni poklici. O poklicih so se pogovarjali tudi pri likovni umetnosti in temo tudi likovno izrazili. V 4. in 5. razredu so učenci predstavili zanimive intervjuje o poklicih svojih staršev. Ogledali so si tudi posnetke »To bo moj poklic« in pri likovni umetnosti naslikali poklic, ki bi ga želeli opravljati. Učenci 6. in 7. razreda so del dneva dejavnosti namenili poklicni orientaciji. Predstavili so nam izbrane poklice s pomočjo elektronskih prosojnic. Učenci od 7. do 9. razreda so podali poročilo o tehniškem dnevu, ki je potekal na Srednji poklicni in tehniški šoli v Murski Soboti, kjer so se po predstavitvi šole in njenih izobraževalnih programov udeležili delavnic in podrobneje spoznali, kako poteka praktični pouk. 8. razred je pri tujem jeziku nemščina spoznaval različne poklice, pripomočke za delo pri določenem poklicu in različna delovna mesta v nemščini. Predstavili so svoje plakate. Učenci od 6. do 9. razreda so v mesecu decembru obiskali Karierno središče v Murski Soboti. Podali so poročilo o tem, kaj so izvedeli na kratkem predavanju. V sklopu razrednih ur so učenci v 9. razredu imeli karierno orientacijo. Tudi oni so predstavili svoje delo.

Učenci 8. in 9. razred so imeli tudi 3 delavnice, kjer so o temi debatirali in skušali priti do ugotovitev in zaključkov,  ki bi jih lahko v naslednjem šolskem letu vpeljali v prakso.Debata je potekala v treh delavnicah: o izbiri poklica, o izobraževanju za poklic in o poklicih preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.

Po končanih predstavitvah smo si ogledali videospot Roka Trkaja z naslovom Znanje je lajf. Mlade skozi pesem nagovarja, da pri izbiri poklica poslušaš svoj glas in v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije še posebej promovira poklice, ki jih primanjkuje ter mlade spodbuja, da bi izkoristili svoje potenciale.

V drugem delu smo imeli tri delavnice z nalogami. Učenci od 1. do 3. razreda so k poklicnim karticam za posamezni poklic narisali čim več pripomočkov (orodij, sredstev), ki se uporabljajo pri opravljanju določenega poklica. Učenci 4 . in 5. razreda so uredili poklice glede na spol, ki prevladuje pri posameznem poklicu. Učenci od 6. do 9. razreda so za vsako črko v svojem imenu zapisali eno veščino, sposobnost ali osebnostno lastnost in v drugi nalogi dane poklice razvrstili glede na to, kako je znanje šolskih predmetov pomembno za opravljanje določenega poklica.

Tema letošnjega šolskega parlamenta se bo nadaljevala naslednje šolsko leto. Takrat bomo lahko udejanjili naše predloge na temo »Moja poklicna prihodnost«, ki bi lahko prešle v prakso na ravni šole, občine, regije in države.

11. februarja 2010 bo prav na naši šoli še medšolski otroški parlament. Trije učenci bodo zastopali našo šolo. Predstavniki naših učencev se bodo udeležili še pomurskega otroškega parlamenta in nacionalnega otroškega parlamenta v Ljubljani.