02/ 579-10-06 o-kobilje.ms(a)guest.arnes.si
 

Vpis v 1. razred

Spoštovani starši!

Otrokove izkušnje v prvih letih šolanja, kot tudi prvi stiki s šolo, so velikega pomena za njegovo nadaljnje šolanje in tudi za razvoj njegove osebnosti. Želimo, da bi prehod v osnovno šolo za otroke in za vas starše potekal brez odvečnih dvomov in skrbi. Ob vpisu vašega otroka v našo šolo vas želimo informirati o aktivnostih, ki bodo sledile do vstopa vašega otroka v 1. razred.

Na šoli ob vpisu organiziramo:

  1. Prvo skupno srečanje otrok in staršev s šolo in VPIS – februar.
  2. Pred vstopom v šolo imajo otroci tudi obvezen zdravniški pregled pri šolskem zdravniku – marec/april.
  3. Drugo srečanje za bodoče prvošolke  (seznanitev z organizacijskimi in vsebinskimi informacijami o prvem razredu – junij.

Na podlagi 45. člena  Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006 in št. 102/2007) morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

 

 Odložitev šolanja

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

V primeru, da vas skrbi, ali je vaš otrok pripravljen na šolo, se o tem pogovorite s svetovalno delavko ob vpisu.

O odložitvi začetka šolanja in odložitvi šolanja med šolskim letom v prvem razredu odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj.

Vpis in šolski okoliš

Starši ste po zakonu obvezani vpisati otroka v svojem matičnem šolskem okolišu na matični šoli (kraj bivališča).

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš:

– obvezno vpišete otroka pri nas,
– na izbrano šolo naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Dodatne informacije lahko dobite pri svetovalni delavki Metki Lapoša.

 

 

 
 
 
Dostopnost