Tekmovanja

V šolskem letu 2020/2021 se nameravamo udeležiti naslednjih tekmovanj:

Tekmovanje Šolsko Regijsko Državno
Tekmovanje iz znanja logike

četrtek, 24. 9. 2020

rezultati

/ sobota, 17. 10. 2020
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni petek, 16. 10. 2020 / sobota, 21. 11. 2020
Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje sreda, 21. 10. 2020
Mega kviz od 21. 10. 2020 do 15. 5. 2021
Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9. razreda četrtek, 12. 11. 2020 sreda, 20. 1. 2021 torek, 16. 3. 2021
ACM Bober

ponedeljek-petek,

16. do 20. 11. 2020

/ sobota, 16. 1. 2021
Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo tekmovanje torek, 17. 11. 2020 četrtek, 14. 1. 2021 sobota, 13. 3. 2021
Tekmovanje iz znanja nemščine za učence 9. razreda četrtek, 26. 11. 2020 /
Der Bücherwurm (4.-9.r.) torek, 1. 12. 2020 (do 15. 4. 2020) / /
Razvedrilna matematika sreda, 2. 12. 2020 /
Tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje ponedeljek, 18. 1. 2021
Tekmovanje v znanju fizike za Stefanovo priznanje sreda, 3. 2. 2021
Naravoslovje (Kresnička) sreda, 3. 2. 2021
Vesela šola sreda, 10. 3. 2021
Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje četrtek, 18. 3. 2021
EPI Lesepreis (4.-9.r.) marec, april 2021
Biologija (Trstika)
Cici Vesela šola
Čebelarsko tekmovanje
Kaj veš o prometu?
Odbojka
Mali nogomet
Računanje je igra, 1.-5. r.
Računam z Lili in Binetom
Slovenska bralna značka
Zeleno pero – ohranjanje narave in okolja

 
 
 
Dostopnost