02/ 579-10-06 o-kobilje.ms(a)guest.arnes.si
 

Tekmovanja

V šolskem letu 2021/2022 se nameravamo udeležiti naslednjih tekmovanj:

Tekmovanje Šolsko Regijsko Državno
Tekmovanje iz znanja logike četrtek, 23. 9. 2021

rezultati

sobota, 16. 10. 2021 sobota, 6. 11. 2021
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni /
Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje
Mega kviz
Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9. razreda četrtek, 11. 11. 2021    / sreda, 16. 3. 2022
ACM Bober

ponedeljek-petek,

8. – 12. 11. 2021

15. – 19. 11. 2021

/ sobota, 22. 1. 2022
Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo tekmovanje torek, 9. 11. 2021 četrtek, 9. 12. 2021 sobota, 12. 2. 2022
Tekmovanje iz znanja slovenščine (Mehurčki) torek, 29. 3. 2022 / /
Tekmovanje iz znanja nemščine za učence 8. in 9. razreda četrtek, 18. 11. 2021 / sreda, 23. 3. 2022
Der Bücherwurm (4.-9.r.) med torek, 1. 12. 2021 – sreda, 20. 4. 2022) / /
Razvedrilna matematika sreda, 1. 12. 2021

rezultati

/ sobota, 5. 2. 2022
Tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje ponedeljek, 17. 1. 2022 sobota, 26. 3. 2021 sobota, 7. 5. 2021
Tekmovanje v znanju fizike za Stefanovo priznanje četrtek, 2. 2. 2022 četrtek, 14. 4. 2022 sobota, 21. 5. 2022
Naravoslovje (Kresnička) četrtek, 14. 4. 2022
Vesela šola sreda, 9. 3. 2022 / sreda, 13. 4. 2022
Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje četrtek, 17. 3. 2022 sreda, 6. 4. 2022 sobota, 23. 4. 2022
EPI Lesepreis (4.-9.r.)  2022
Biologija (Trstika)
Cici Vesela šola
Čebelarsko tekmovanje
Kaj veš o prometu?
Odbojka
Mali nogomet
Slovenska bralna značka med petek, 17. 9. 2021 – sobota, 2. 4. 2022
Zeleno pero – ohranjanje narave in okolja

 
 
 
Dostopnost