02/ 579-10-06 o-kobilje.ms(a)guest.arnes.si
 

Šolska skupnost

Učenci se za uveljavljanje svojih pravic in interesov oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Mentorica je Marjana Kočar. Predsednik šolske skupnosti v šolskem letu 2021/2022 je Nik Barbarič, učenec devetega razreda.
Šolska skupnost izvaja naslednje naloge:
• zbira mnenja in predloge oddelčnih skupnosti, ki se nanašajo na program
pouka, dneve dejavnosti, ekskurzije, itn.
• spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev;
• opozarja na kršitve le teh;
• organizira šolske prireditve, sodeluje pri drugih aktivnostih šole,
• načrtuje in organizira skupne akcije;
• predlaga izboljšave bivalnega okolja;
• oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem;
• opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

 
 
 
Dostopnost