02/ 579-10-06 o-kobilje.ms(a)guest.arnes.si
 

NPZ

  1. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Znanje učencev 6. in 9. razreda osnovne šole se preverja z nacionalnimi preizkusi znanja (NPZ), s katerimi se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

V 6. razredu se preverja znanje učencev iz slovenskega jezika, matematike in tujega jezika, v 9. razredu pa znanje iz slovenskega jezika, matematike in tretjega obveznega predmeta. Izbrani tretji predmet v šolskem letu 2020/2021 je biologija.

Publikacija »Informacije za učence in starše« je v elektronski obliki. Publikacija je namenjena učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem in je dostopna tudi na spletni strani Državnega izpitnega centra: https://www.ric.si/mma/Informacije%20NPZ%202021%20slo/2020082810002541/

Datumi opravljanja NPZ za šolsko leto 2020/2021:

TOREK, 4. 5. 2021 SLOVENŠČINA 6. in 9. razred
ČETRTEK, 6. 5. 2021 MATEMATIKA 6. in 9. razred
PONEDELJEK, 10. 5. 2021 NEMŠČINA 6. razred
PONEDELJEK, 10. 5. 2021 BIOLOGIJA 9. razred

Šolski koledar se nahaja na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

https://www.gov.si/teme/solski-koledar-za-osnovne-sole/

ter podrobnejši koledar na spletni strani Državnega izpitnega centra: http://www.ric.si/preverjanje_znanja/koledar_npz/.

 
 
 
Dostopnost