02/ 579-10-06 o-kobilje.ms(a)guest.arnes.si
 

Izbirni predmeti v šol. l. 2020/2021

Na podlagi prijav učencev so v šolskem letu 2020/2021 oblikovane skupine izbirnih predmetov:

Obvezni izbirni predmeti v 7.-9. r.

–  Angleščina I, II, III (dve skupini – AI1 in AI2, AI3)

– Obdelava gradiv kovine (OGK)

– Šport za zdravje (ŠZZ)

Neobvezni izbirni predmet v 4.-6. r.

– Angleščina (N2A)

 
 
 
Dostopnost