02/ 579-10-06 o-kobilje.ms(a)guest.arnes.si
 

Anketa za starše

Pozdravljeni,

pred vami je anketa, ki je nastala, kot skupni projekt treh aktivov svetov staršev, potrdila pa jo je Koordinacija ZASSS. Z anketo želimo ugotoviti, koliko šolskega dela otroci opravijo doma in kolikšna je vloga staršev pri učenju, domačih nalogah in opravljanju drugih šolskih obveznosti. Z analizo bomo pridobili podatke za argumentirano razpravo o teh vprašanjih.

Vabimo vas, da se na vaši šoli preko staršev pridružite tej anketi. Anketa je namenjena vsem staršem šole, da nam zaupajo svoje poglede, izkušnje in sodelovanje s svojimi otroki pri njihovih šolskih obveznostih doma. Vsaka izpolnjena anketa, nam bo pomagala bolje raziskati trenutno stanje, zato bomo veseli vsakega odgovora.

Na šoli predstavite in seznanite z izvajanje ankete tudi ravnateljico/ravnatelja, ter učiteljski zbor. Rezultati ankete bodo lahko v pomoč tudi njim.

Anketa bo potekala do 31.3.2019.

Poveza na anketo: https://www.1ka.si/a/203172

 
 
 
Dostopnost