Vsi predmeti, h katerim so se učenci prijavili, se bodo izvajali, zato drugi krog izbora ni bil potreben. Pripada nam pet skupin.

Predmeta Retorika (0 prijav) in Verstva in etika (0 prijav) sta odpadla.