02/ 579-10-06 o-kobilje.ms(a)guest.arnes.si
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2023-24 (4., 5., 6. razred) – povratna informacija

Pripada nam ena skupina, izvajala se bo angleščina. Po drugem krogu je pri angleščini devet učencev, trije ne bodo imeli neobveznega izbirnega predmeta.


V prvem krogu je bilo največ prijav za angleščino, potem za šport, za umetnost ni bilo prijav.
V drugem krogu so se lahko tisti, ki so bili prijavljeni k športu, prijavili k angleščini.

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost